Wet verkoop op afstand en Retourrecht

De wet Verkoop op Afstand is onderdeel van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.
De wet gaat ook over het kopen en verkopen via Internet in België. Eén van de belangrijkste punten is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd heeft om de transactie of overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.
Condoom-Anoniem.be hanteert een bedenktijd van 14 dagen.

Onderstaand staan de eisen die worden gesteld aan de leverancier met betrekking tot de informatieplicht. Ook wordt uiteengezet wat het herroepingsrecht van de consument inhoudt.


Informatieplicht leverancier
De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit van de leverancier;
  (onze gegevens staan op de pagina contact)
 • de belangrijkste kenmerken van de produkten;
  (deze staan per produkt vermeld bij het betreffende produkt)
 • de prijs;
  (bij elk produkt staat de geldende verkoopprijs vermeld, inclusief b.t.w.)
 • de wijze van betaling;
  (alle betaalmethoden worden beschreven op de pagina over betalen)
 • de wijze van levering;
  (informatie over de verzendmethoden staat op de pagina met verzendinformatie)
 • de eventuele leveringskosten;
  (informatie over verzendkosten staat op de pagina verzendinformatie)
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
  (zie hiervoor de leveringsvoorwaarden en de produktinformatie)
 • het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
  (deze bedenktijd is, bij aankoop via deze webwinkel 14 dagen, mits de verpakking niet geopend is en produkten ongebruikt en onbeschadigd op kosten van de consument worden geretourneerd)
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager. (deze regel is niet van toepassing op deze webwinkel)

Behalve bovengenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  (zie de leveringsvoorwaarden)
 • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan;
  (onze gegevens staan op de pagina contact)
 • after sales service en garantie;
  (zie de leveringsvoorwaarden en indien garantie van toepassing de produktinformatie)
 • de voorwaarden voor de ontbinding van een overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar.
  (zie de leveringsvoorwaarden, gezien het karakter van de webwinkel niet van toepassing)


Herroepingrecht consument
Eén van de belangrijkste bepalingen in de wet Kopen op Afstand is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een produkt te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van minimaal 14 dagen te gunnen waarbinnen deze het produkt zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.

Het is de leverancier niet toegestaan hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten.

Condoom-Anoniem.be hanteert een periode van 14 dagen welke ingaat op de eerstvolgende dag na aflevering van het product.

Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van 12 maanden waarbinnen de consument het produkt kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van 14 dagen weer te lopen.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 dagen;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (hieronder vallen op maat gemaakte verpakkingen met eigen ontwerp, aangeleverd door klant);
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen. Hieronder vallen ook erotische speeltjes (zoals vibrators), vloeibare producten (glijmiddel, massageproducten) en condooms, waarvan verzegelde verpakkingen geopend zijn.;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
 
Herroepingsformulier 
Instructies en het formulier voor de herroeping van uw order kunt u hier downloaden: instructies-herroeping.pdf
Het gebruik van dit formulier is niet verplicht, u kunt uw herroeping ook per e-mail aan ons doorgeven. Zie de pagina contact.  


Retourzendingen
In geval van een retrourzending dient gebruik te worden gemaakt van onze gegevens zoals vermeld op de pagina contact. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Condoom-Anoniem.nl zal ten allen tijde het aankoopbedrag zo spoedig mogeliijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan de consument terug betalen.

Uitzonderingen

De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld verkoop-automaten), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.

Garantiebepalingen
Bij reclamatie over een niet juist functionerend product dient contact te worden opgenomen met de klantenservice. Op toys is de wettelijke garantie van toepassing. Afhankelijk van afspraken met leveranciers zal de klantenservice inlichtingen verstrekken over de te volgen werkwijze voor gebruik van de garanties. 

Bron: ecp